Тодор Пановский на академе

Это Тодор Пановский в 2012 на академе.